menu
A Meaningful Independence
Midot
עצמאות עם משמעות 2020
עצמאות עם משמעות 2020

השנה, כשדור המייסדים נמצא בבידוד, אנחנו מזמינים את כל אזרחי ישראל להצטרף למיזם "עצמאות עם משמעות" של ארגון סח"י (סיירת חסד ייחודית) ולקיים מסיבות הוקרה והצדעה לקשישים מתחת לחלון ביתם או מחוץ לבית האבות - החל מהיום ועד ליום העצמאות. מרימים למייסדים ואומרים להם תודה על שהקימו לנו את המדינה.